Kakovost - ISO standard

Zaradi vse večjih zahtev avtomobilske industrije je podjetje določilo in dokumentiralo politiko kakovosti in ravnanja z okoljem glede na cilje in zahteve kupcev. Zadovoljni kupci, ki so končni presojevalci kakovosti izdelkov in storitev, so vzpodbuda za nadaljni razvoj in rast podjetja. Politiko in cilje kakovosti pa potrjujemo s standardoma ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004.

iso standard